DDC 624.15136
Tác giả CN Phan, Hồng Quân
Nhan đề Cơ học đất / Phan Hồng Quân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012
Mô tả vật lý 263 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Cơ học đất
Từ khóa tự do Bản chất vật lý của đất
Từ khóa tự do Độ lún của nền đất
Từ khóa tự do Sức chịu tải của nền
Từ khóa tự do Tính chất cơ học của đất
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(581): GT24781-5077, GT25233-54, GT75913-69, GT79475-568, GT81663-773
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00848-50
00000000nam#a2200000ua#4500
001341
00211
004BA98C91A-DF08-474B-BA94-35419D30F304
005202007071103
008160608s2012 vm vie
0091 0
020 |c62,000
039|a20200707110353|bthuydh|c20181017093410|dthuygt|y20160829143616|zthuydh
041 |aVie
082 |a624.15136|bPH-Q
100 |aPhan, Hồng Quân
245 |aCơ học đất / |cPhan Hồng Quân
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2012
300 |a263 tr. ; |c27 cm.
653 |aCơ học đất
653 |aBản chất vật lý của đất
653 |aĐộ lún của nền đất
653 |aSức chịu tải của nền
653 |aTính chất cơ học của đất
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(581): GT24781-5077, GT25233-54, GT75913-69, GT79475-568, GT81663-773
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00848-50
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biasach/cohocdat_phanhongquan_2012thumbimage.jpg
890|a584|b2427|c1|d1171
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00848 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15136 PH - Q Giáo trình 1
2 TK00849 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15136 PH - Q Giáo trình 2
3 TK00850 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15136 PH - Q Giáo trình 3 Sách mất - Sách đền
4 GT24781 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15136 PH - Q Giáo trình 4 Hạn trả:10-06-2023
5 GT24782 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15136 PH - Q Giáo trình 5 Hạn trả:17-04-2023
6 GT24783 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15136 PH - Q Giáo trình 6
7 GT24784 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15136 PH - Q Giáo trình 7 Hạn trả:20-05-2023
8 GT24785 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15136 PH - Q Giáo trình 8 Sách mất - Sách đền
9 GT24786 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15136 PH - Q Giáo trình 9 Sách mất - Sách đền
10 GT24787 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15136 PH - Q Giáo trình 10 Sách mất - Sách đền
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI