DDC 690
Tác giả CN Lê Hồng Thái
Nhan đề Câu hỏi và bài tập thực hành tổ chức thi công xây dựng/ TS. Lê Hồng Thái
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2007
Mô tả vật lý 109tr. : minh họa ; 27cm.
Từ khóa tự do Tổ chức thi công
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Thi công
Từ khóa tự do Bài tập thực hành
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(193): GT51785-977
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04397-9
00000000nam#a2200000ua#4500
0013393
00211
0043A32BC6B-6E3A-4339-B7F8-15E9D2389596
005202006261103
008160608s2007 vm vie
0091 0
020|c23.000
039|a20200626110321|bthuydh|c20200626110246|dthuydh|y20161107105138|zthuctap2
082 |a690|bLÊ-T
100 |aLê Hồng Thái
245 |aCâu hỏi và bài tập thực hành tổ chức thi công xây dựng/|cTS. Lê Hồng Thái
260 |aH. : |bXây dựng, |c2007
300 |a109tr. : |bminh họa ; |c27cm.
653 |aTổ chức thi công
653 |aXây dựng
653 |aThi công
653|aBài tập thực hành
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(193): GT51785-977
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04397-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/1scannam2018/cauhoivabaitapthuchanhtctcxd_2007/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a196|b568|c2|d199
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK04397 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 LÊ-T Giáo trình 1
2 TK04398 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 LÊ-T Giáo trình 2
3 TK04399 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690 LÊ-T Giáo trình 3
4 GT51785 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ-T Giáo trình 4 Hạn trả:25-02-2021
5 GT51786 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ-T Giáo trình 5 Hạn trả:26-08-2023
6 GT51787 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ-T Giáo trình 6
7 GT51788 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ-T Giáo trình 7 Hạn trả:02-02-2024
8 GT51789 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ-T Giáo trình 8 Hạn trả:15-01-2024
9 GT51790 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ-T Giáo trình 9 Hạn trả:22-04-2024
10 GT51791 Kho giáo trình - Tầng 5 690 LÊ-T Giáo trình 10 Hạn trả:12-02-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI