DDC 620.1
Tác giả CN Lều, Thọ Trình
Nhan đề Cơ học kết cấu /. Tập 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2002
Mô tả vật lý 191 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Hệ tĩnh định
Từ khóa tự do Cơ học
Từ khóa tự do Kết cấu
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(71): GT23835-63, GT74589-90, GT75731-40, GT78388-95, GT79597-9, GT80032-5, GT84193-201, GT86812-7
00000000nam#a2200000ui#4500
0013373
00211
0049BA39D84-A936-42AB-BECE-80810FE79C33
005202101191135
008081223s2002 vm| vie
0091 0
020 |c21,000
039|a20210119113507|bthuydh|c20181017094541|dhuongpt|y20161104094016|zthuydh
082 |a620.1|bLE-T(1)
100 |aLều, Thọ Trình
245 |aCơ học kết cấu /. |nTập 1, |pHệ tĩnh định / |cLều Thọ Trình.
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2002
300 |a191 tr. ; |c24 cm.
653 |aHình học
653 |aHệ tĩnh định
653 |aCơ học
653|aKết cấu
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(71): GT23835-63, GT74589-90, GT75731-40, GT78388-95, GT79597-9, GT80032-5, GT84193-201, GT86812-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/cohocketcaut1hetinhdinh_2000/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a71|b345|c1|d523
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT23835 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(1) Giáo trình 1 Hạn trả:09-09-2023
2 GT23836 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(1) Giáo trình 2 Hạn trả:05-01-2024
3 GT23837 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(1) Giáo trình 3 Hạn trả:30-12-2023
4 GT23838 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(1) Giáo trình 4 Hạn trả:06-01-2024
5 GT23839 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(1) Giáo trình 5 Hạn trả:17-07-2023
6 GT23840 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(1) Giáo trình 6 Hạn trả:07-12-2023
7 GT23841 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(1) Giáo trình 7 Hạn trả:31-08-2023
8 GT23842 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(1) Giáo trình 8
9 GT23843 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(1) Giáo trình 9 Sách mất - Sách đền
10 GT23844 Kho giáo trình - Tầng 5 620.1 LE-T(1) Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI