DDC 624.15
Tác giả CN Phan Huy Động
Nhan đề Giáo trình cơ học đất, nền và móng / Phan Huy Động (chủ biên), Đỗ Thị Thu Huyền, Phan Hồng Quân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 202 tr. : minh họa ; 27 cm.
Tóm tắt Giới thiệu quá trình hình thành đất, khảo sát, mô tả và phân loại đất các đặc trưng vật lý các thí nghiệm và phân tích các quy luật về ứng xử của đất khi tương tác với kết cấu được xây dựng bên trên, bên trong hoặc những biến đổi chính bên trong khối đất; trình bày nguyên lý và phương pháp thiết kế cho các loại móng nông và móng cọc
Từ khóa tự do Cơ học đất
Từ khóa tự do Móng cọc
Từ khóa tự do Móng nông
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Thu Hiền
Tác giả(bs) CN Phan Hồng Quân
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(197): GT84787-983
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06426-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00133233
00211
0041C7AEB1E-1361-44AC-B96B-0E1C41AC5414
005202206030854
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048228439|c112000
039|a20220603085646|bhuongpt|c20220321163153|dlinhnm|y20191029145927|zlinhnm
082 |a624.15|bPH-Đ
100 |aPhan Huy Động
245 |aGiáo trình cơ học đất, nền và móng / |cPhan Huy Động (chủ biên), Đỗ Thị Thu Huyền, Phan Hồng Quân
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2019
300 |a202 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
520 |aGiới thiệu quá trình hình thành đất, khảo sát, mô tả và phân loại đất các đặc trưng vật lý các thí nghiệm và phân tích các quy luật về ứng xử của đất khi tương tác với kết cấu được xây dựng bên trên, bên trong hoặc những biến đổi chính bên trong khối đất; trình bày nguyên lý và phương pháp thiết kế cho các loại móng nông và móng cọc
653 |aCơ học đất
653 |aMóng cọc
653 |aMóng nông
700 |aĐỗ Thị Thu Hiền
700 |aPhan Hồng Quân
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(197): GT84787-983
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06426-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2019/codatnenmongthumbimage.jpg
890|a200|b741|c1|d684
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06426 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 PH-Đ Giáo trình 1
2 TK06427 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 PH-Đ Giáo trình 2
3 TK06428 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15 PH-Đ Giáo trình 3
4 GT84787 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 PH-Đ Giáo trình 4
5 GT84788 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 PH-Đ Giáo trình 5 Hạn trả:03-06-2024
6 GT84789 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 PH-Đ Giáo trình 6 Hạn trả:12-03-2021
7 GT84790 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 PH-Đ Giáo trình 7 Hạn trả:25-12-2023
8 GT84791 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 PH-Đ Giáo trình 8 Hạn trả:18-01-2021
9 GT84792 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 PH-Đ Giáo trình 9 Hạn trả:12-03-2021
10 GT84793 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15 PH-Đ Giáo trình 10 Hạn trả:26-02-2021
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI