DDC 621.8
Tác giả CN
Nhan đề Giáo trình nguyên lý máy / Bùi Lê Gôn,...[et al.]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2011
Mô tả vật lý 163tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Cơ cấu máy
Từ khóa tự do Nguyên lý máy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Xuân Chính
Tác giả(bs) CN Bùi Lê Gôn
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Chương
Tác giả(bs) CN Ngô Thanh Long
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(469): GT20904-1287, GT21887-970, GT23634
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01940-2
00000000nam#a2200000ua#4500
001330
00211
0046638B3EE-E4FD-49AC-9417-17B0B94AAA10
005201810170915
008160608s2011 vm vie
0091 0
020 |c52000
039|a20181017091507|blinhnm|c20181015160607|dhuongpt|y20160829110236|zanhnq
041 |aVie
082 |a621.8|bGIA
100 |eChủ biên
245 |aGiáo trình nguyên lý máy / |cBùi Lê Gôn,...[et al.]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2011
300 |a163tr. ; |c27cm.
653 |aCơ cấu máy
653 |aNguyên lý máy
700 |aNguyễn Xuân Chính
700|aBùi Lê Gôn
700|aLê Hồng Chương
700|aNgô Thanh Long
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(469): GT20904-1287, GT21887-970, GT23634
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01940-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/giaotrinhnguyenlymay_2011/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a472|b294|c1|d11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT20953 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 53 Hạn trả:30-06-2021
2 GT20954 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 54 Hạn trả:07-04-2023
3 GT20956 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 56
4 GT21263 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 363
5 GT21264 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 364
6 GT21265 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 365
7 GT21266 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 366
8 GT21267 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 367 Hạn trả:25-03-2024
9 GT21268 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 368
10 GT21269 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 GIA Giáo trình 369
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI