DDC 621.8
Tác giả CN Đỗ, Xuân Đỉnh
Nhan đề Truyền động thủy khí / PGS, TS. Đỗ Xuân Đỉnh
Thông tin xuất bản Hà nội : Xây dựng, 2012
Mô tả vật lý 150 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Truyền động khí nén
Từ khóa tự do Truyền động thủy khí
Từ khóa tự do Truyền động thủy lực
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(130): GT22247-376
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00805-7
00000000nam#a2200000ua#4500
001321
00211
00487803C8C-4817-4226-B229-BD77F401D707
005202007071100
008160608s2012 vm vie
0091 0
020 |c67,000
039|a20200707110021|bthuydh|c20181017093049|dlinhnm|y20160829101824|zthuydh
041 |aVie
082 |a621.8|bĐÔ-Đ
100 |aĐỗ, Xuân Đỉnh|cPGS, TS.
245 |aTruyền động thủy khí / |cPGS, TS. Đỗ Xuân Đỉnh
260 |aHà nội : |bXây dựng, |c2012
300 |a150 tr. ; |c27 cm.
653 |aTruyền động khí nén
653 |aTruyền động thủy khí
653 |aTruyền động thủy lực
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(130): GT22247-376
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00805-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/truyendongthuykhi_2012/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a133|b338|c1|d83
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00805 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 ĐÔ - Đ Giáo trình 1
2 TK00806 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 ĐÔ - Đ Giáo trình 2
3 TK00807 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 ĐÔ - Đ Giáo trình 3
4 GT22247 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 ĐÔ - Đ Giáo trình 4 Hạn trả:03-07-2023
5 GT22248 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 ĐÔ - Đ Giáo trình 5 Hạn trả:28-11-2024
6 GT22249 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 ĐÔ - Đ Giáo trình 6 Hạn trả:08-03-2024
7 GT22250 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 ĐÔ - Đ Giáo trình 7
8 GT22251 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 ĐÔ - Đ Giáo trình 8 Hạn trả:06-05-2024
9 GT22252 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 ĐÔ - Đ Giáo trình 9 Hạn trả:01-06-2024
10 GT22253 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 ĐÔ - Đ Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI