DDC 621.31
Tác giả CN Trương Tri Ngộ
Nhan đề Bài tập kỹ thuật điện/ PTS. Trương Tri Ngộ; PTS. Ngô Xuân Tùng, KS. Hà Đặng Cao Phong
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1998
Mô tả vật lý 162 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Mạch điện
Từ khóa tự do Máy biến áp
Tác giả(bs) CN KS. Hà Đặng Cao Phong
Tác giả(bs) CN PTS. Ngô Xuân Tùng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(279): GT18264-525, GT84226-42
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00770-2
00000000nam#a2200000ua#4500
001304
00211
0049097009D-9307-487C-816E-5FCBD06714C0
005201810170933
008160608s1998 vm vie
0091 0
020 |c17,000
039|a20181017093312|bthuygt|c20181015162230|dthuygt|y20160829093427|zthanhpm
041 |aVie
082 |a621.31|bTR-N
100 |aTrương Tri Ngộ|cPTS.|eChủ biên
245 |aBài tập kỹ thuật điện/ |cPTS. Trương Tri Ngộ; PTS. Ngô Xuân Tùng, KS. Hà Đặng Cao Phong
260 |aH. : |bXây dựng, |c1998
300 |a162 tr. ; |c27 cm.
653 |aMạch điện
653 |aMáy biến áp
700|aKS. Hà Đặng Cao Phong
700|aPTS. Ngô Xuân Tùng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(279): GT18264-525, GT84226-42
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00770-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biasach/baitapkythuatdien_1998thumbimage.jpg
890|a282|b1296|c1|d237
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00770 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.31 TR - N Giáo trình 1
2 TK00771 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.31 TR - N Giáo trình 2
3 TK00772 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.31 TR - N Giáo trình 3
4 GT18264 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 TR-N Giáo trình 4
5 GT18265 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 TR-N Giáo trình 5 Hạn trả:06-01-2020
6 GT18266 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 TR-N Giáo trình 6
7 GT18267 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 TR-N Giáo trình 7 Hạn trả:01-03-2021
8 GT18268 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 TR-N Giáo trình 8 Hạn trả:03-02-2020
9 GT18269 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 TR-N Giáo trình 9 Hạn trả:26-08-2024
10 GT18270 Kho giáo trình - Tầng 5 621.31 TR-N Giáo trình 10 Hạn trả:08-06-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI