DDC 531
Nhan đề Cơ học chất lỏng ứng dụng / Hoàng Văn Quý (chủ biên); ...[et.al.]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2005
Mô tả vật lý 302 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Động lực học
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Quý
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(182): GT13905-4052, GT41380-413
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00636-8
00000000nam#a2200000ua#4500
001271
00211
004C8EDEE06-5793-4913-8A3C-D153CE3AFF0B
005202007071047
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c48,000
039|a20200707104759|bthuydh|c20181017091746|dlinhnm|y20160826145801|zthuydh
041 |aVie
082 |a531|bCƠ-H
245 |aCơ học chất lỏng ứng dụng / |cHoàng Văn Quý (chủ biên); ...[et.al.]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2005
300 |a302 tr. ; |c27 cm.
653 |aĐộng lực học
700|aHoàng, Văn Quý
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(182): GT13905-4052, GT41380-413
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00636-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/cohocchatlongthumbimage.jpg
890|a185|b118|c1|d8
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00636 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 CO - H Giáo trình 1
2 TK00637 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 CO - H Giáo trình 2
3 TK00638 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 531 CO - H Giáo trình 3
4 GT13905 Kho giáo trình - Tầng 5 531 CO - H Giáo trình 4
5 GT13906 Kho giáo trình - Tầng 5 531 CO - H Giáo trình 5
6 GT13907 Kho giáo trình - Tầng 5 531 CO - H Giáo trình 6 Hạn trả:08-05-2023
7 GT13908 Kho giáo trình - Tầng 5 531 CO - H Giáo trình 7
8 GT13909 Kho giáo trình - Tầng 5 531 CO - H Giáo trình 8
9 GT13910 Kho giáo trình - Tầng 5 531 CO - H Giáo trình 9
10 GT13911 Kho giáo trình - Tầng 5 531 CO - H Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI