DDC 335.52
Nhan đề Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh/ PGS. TS. Đinh Xuân Lý....[et.al]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2009
Mô tả vật lý 264 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Đảng cộng sản
Từ khóa tự do Đường lối cách mạng
Tác giả(bs) CN Đinh, Xuân Lý
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(184): GT04032-112, GT76130-65, GT78422-33, GT79358-78, GT83180-94, GT83570-86, GT86712-3
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00419-21
00000000nam#a2200000ua#4500
001193
00211
00435F9C8E4-6241-4D0A-9C98-2FD9767C2E91
005202007071036
008160608s2009 vm vie
0091 0
020 |c18,500
039|a20200707103642|bthuydh|c20200703140019|dthuydh|y20160825162828|zthuydh
041 |aVie
082 |a335.52|bGIA
245 |aGiáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: |bDành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh/ |cPGS. TS. Đinh Xuân Lý....[et.al]
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2009
300 |a264 tr. ; |c21 cm.
653 |aĐảng cộng sản
653 |aĐường lối cách mạng
700 |aĐinh, Xuân Lý
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(184): GT04032-112, GT76130-65, GT78422-33, GT79358-78, GT83180-94, GT83570-86, GT86712-3
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00419-21
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/biagioithieu/biasach/giaotrinhduongloicachmangcuadcsvnthumbimage.jpg
890|a187|b993|c1|d233
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00421 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.52 GIA Giáo trình 3
2 TK00419 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.52 GIA Giáo trình 1
3 TK00420 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 335.52 GIA Giáo trình 2
4 GT04032 Kho giáo trình - Tầng 5 335.52 GIA Giáo trình 4 Sách mất - Sách đền
5 GT04033 Kho giáo trình - Tầng 5 335.52 GIA Giáo trình 5 Hạn trả:04-01-2024
6 GT04034 Kho giáo trình - Tầng 5 335.52 GIA Giáo trình 6 Hạn trả:11-03-2024
7 GT04035 Kho giáo trình - Tầng 5 335.52 GIA Giáo trình 7 Sách mất - Sách đền
8 GT04036 Kho giáo trình - Tầng 5 335.52 GIA Giáo trình 8 Hạn trả:12-03-2018
9 GT04037 Kho giáo trình - Tầng 5 335.52 GIA Giáo trình 9
10 GT04038 Kho giáo trình - Tầng 5 335.52 GIA Giáo trình 10 Hạn trả:24-10-2020
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI