DDC 307.76
Tác giả CN Đỗ hậu
Nhan đề Xã hội học đô thị / TS.KTS Đỗ Hậu (Chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2001
Mô tả vật lý 120 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc
Từ khóa tự do Kiến trúc đô thị
Từ khóa tự do Xã hội học
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(305): GT06077-381
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00379-81
00000000nam#a2200000ua#4500
001177
00211
0049546A68E-1634-45DC-BD2C-BF02E7909011
005201810170905
008160608s2001 vm vie
0091 0
020 |c16000
039|a20181017090534|bthuygt|c20181015155832|dthuygt|y20160825151956|zhoadt
041 |aVie
082 |a307.76|bĐO - H
100 |aĐỗ hậu|cTS.KTS
245 |aXã hội học đô thị / |cTS.KTS Đỗ Hậu (Chủ biên)
260 |aH. : |bXây dựng, |c2001
300 |a120 tr. ; |c27 cm.
653 |aKiến trúc
653 |aKiến trúc đô thị
653 |aXã hội học
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(305): GT06077-381
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00379-81
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/xahoihocdothi_2001/noidung_001thumbimage.jpg
890|a308|b113|c3|d70
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00379 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.76 ĐO - H Giáo trình 1
2 TK00380 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.76 ĐO - H Giáo trình 2
3 TK00381 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 307.76 ĐO - H Giáo trình 3
4 GT06077 Kho giáo trình - Tầng 5 307.76 ĐO - H Giáo trình 4
5 GT06078 Kho giáo trình - Tầng 5 307.76 ĐO - H Giáo trình 5
6 GT06079 Kho giáo trình - Tầng 5 307.76 ĐO - H Giáo trình 6
7 GT06080 Kho giáo trình - Tầng 5 307.76 ĐO - H Giáo trình 7
8 GT06081 Kho giáo trình - Tầng 5 307.76 ĐO - H Giáo trình 8
9 GT06082 Kho giáo trình - Tầng 5 307.76 ĐO - H Giáo trình 9
10 GT06083 Kho giáo trình - Tầng 5 307.76 ĐO - H Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI