DDC 624.15136
Tác giả CN Vũ Công Ngữ
Nhan đề Bài tập cơ học đất / Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2000
Mô tả vật lý 387 tr. ; 20 cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Cơ học đất
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(525): GT25078-232, GT25255-70, GT76053-99, GT79407-74, GT79673-86, GT80514-738
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03804-6
00000000nam#a2200000ua#4500
0011283
00211
0046B3BE643-799F-405E-864A-83F28BDFF77D
005202211031551
008160608s2000 vm vie
0091 0
020 |c26000
039|a20221103155501|blinhnm|c20180808153818|dlinhnm|y20160928094615|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a624.15136|bVU-N
100 |aVũ Công Ngữ
245 |aBài tập cơ học đất / |cVũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Thông
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2000
300 |a387 tr. ; |c20 cm.
653 |aBài tập
653 |aCơ học đất
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(525): GT25078-232, GT25255-70, GT76053-99, GT79407-74, GT79673-86, GT80514-738
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03804-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2017/baitapcohocdatthumbimage.jpg
890|a528|b1509|c1|d297
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK03804 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15136 VU-N Sách Tiếng Việt 1
2 TK03805 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15136 VU-N Sách Tiếng Việt 2
3 TK03806 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.15136 VU-N Sách Tiếng Việt 3
4 GT25078 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15136 VU-N Giáo trình 4
5 GT25079 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15136 VU-N Giáo trình 5 Hạn trả:19-06-2021
6 GT25080 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15136 VU-N Giáo trình 6
7 GT25081 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15136 VU-N Giáo trình 7 Hạn trả:21-06-2021
8 GT25082 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15136 VU-N Giáo trình 8
9 GT25083 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15136 VU-N Giáo trình 9
10 GT25084 Kho giáo trình - Tầng 5 624.15136 VU-N Giáo trình 10 Hạn trả:08-06-2023
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI