DDC 712
Tác giả CN Hàn, Tất Ngạn
Nhan đề Kiến trúc cảnh quan / PTS.KTS. Hàn Tất Ngạn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 1999
Mô tả vật lý 224 tr. ; 27 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt Khái niệm cơ bản về kiến trúc cảnh quan. Lược khảo lịch sử hình thành và phát triển kiến trúc cảnh quan. Quy hoạch và thiết kế cảnh quan
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc cảnh quan
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(103): GT60896-995, GT61274-6
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK03449-51
00000000nam#a2200000ua#4500
0011150
00211
004D4E2049B-0016-4B46-A61D-7FFA30F36243
005202310241519
008160608s1999 vm vie
0091 0
020 |c29000
039|a20231024151913|blinhnm|c20231011163152|dlinhnm|y20160926151102|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a712|bHA-N
100 |aHàn, Tất Ngạn|cPTS.KTS.
245 |aKiến trúc cảnh quan / |cPTS.KTS. Hàn Tất Ngạn
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c1999
300 |a224 tr. ; |c27 cm.
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
520|aKhái niệm cơ bản về kiến trúc cảnh quan. Lược khảo lịch sử hình thành và phát triển kiến trúc cảnh quan. Quy hoạch và thiết kế cảnh quan
650|aKiến trúc cảnh quan
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(103): GT60896-995, GT61274-6
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK03449-51
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2019/kien truc canh quan-1999_01thumbimage.jpg
890|a106|b378|c1|d42
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK03449 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 HA-N Sách Tiếng Việt 1
2 TK03450 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 HA-N Sách Tiếng Việt 2
3 TK03451 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 HA-N Sách Tiếng Việt 3
4 GT60896 Kho giáo trình - Tầng 5 712 HA-N Giáo trình 4 Hạn trả:12-01-2024
5 GT60897 Kho giáo trình - Tầng 5 712 HA-N Giáo trình 5 Hạn trả:07-06-2021
6 GT60898 Kho giáo trình - Tầng 5 712 HA-N Giáo trình 6 Hạn trả:07-11-2024
7 GT60899 Kho giáo trình - Tầng 5 712 HA-N Giáo trình 7 Sách mất - Sách đền
8 GT60900 Kho giáo trình - Tầng 5 712 HA-N Giáo trình 8 Hạn trả:07-11-2024
9 GT60901 Kho giáo trình - Tầng 5 712 HA-N Giáo trình 9 Hạn trả:25-01-2024
10 GT60902 Kho giáo trình - Tầng 5 712 HA-N Giáo trình 10 Hạn trả:09-01-2020
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI