Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt/Sách tham khảo (Có bản cứng)
Nội thất & thiết kế nội thất. TKS. Phạm Đình Việt (chủ biên)Tập 2 / (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Đề cập những vấn đề có tính chuyên sâu trong trang trí nội thất cho các thể loại công trình như nhà ở, nhà công cộng, nhà sản xuất và một số thể loại khác như trang trí cho các sự kiện, phòng trưng bày

Sáng tạo hình tượng trong kiến trúc / GS.TS.KTS. Phạm Đình Việt, ThS.Gv. Nguyễn Thị Liễu (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:4)

Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn làm tiền đề trong suy nghĩ, sáng tạo của sinh viên và các Kiến trúc sư khi sáng tác và phân tích sự chuyển tải hình tượng từ thiên nhiên, văn hóa, lịch sử vào công trình một cách hợp lý

Nội thất & thiết kế nội thất. KTS. Phạm Đình Việt (chủ biên)Tập 1 / (1) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:3)

Cung cấp những vấn đề cơ sở cho việc tổ chức không gian và trang trí nội thất, định nghĩa về Nội thất và Thiết kế Nội thất, tổ chức không gian, sự tương quan giữa kích thước con người và không gian, ánh sáng và mầu sắc, phong thủy trong trang trí nội thất, trình tự thiết kế

Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam: vai trò và khuyến nghị chính sách : sách chuyên khảo / TS. Đoàn Văn Bình (chủ biên) .... [et al.] (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày lý luận chung về vai trò của bất động sản và thị trường bất động sản trong nền kinh tế. Thực trạng, một số khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam

Hướng dẫn người nước ngoài mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam : = Guidebook for foreigners to buying, leasing, investing real estate in Vietnam / TS. Đoàn V ... (2) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những thông tin hữu ích cho người nước ngoài khi mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Hướng dẫn mua, thuê, cho thuê, đầu tư bất động sản tại Việt Nam

Pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam / TS. Đoàn Văn Bình (2) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Nghiên cứu lý luận về kinh doanh bất động sản du lịch và lý luận pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch. Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch. Đề xuất định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật kinh doanh bất động sản du lịch và nâng cao hiệu quả thi hành tại Việt Nam

Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng / F. Robert Jacobs, Richard B. Chase ; Nguyễn Minh Phúc và Đỗ Hoàng Phương Nhi dịch (10) (Lượt lưu thông:4) (1) (Lượt truy cập:0)

Giới thiệu chiến lược, sản phẩm và năng lực, quy trình sản xuất và dịch vụ, qui trình chuỗi cung ứng, hoạch định và kiểm soát cung - cầu cùng các chủ đề đặc biệt

Sổ tay Nghiệp vụ xuất khẩu, nhập khẩu - 150 câu hỏi đáp về nghiệp vụ khai báo hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và quy tắc xuất xứ hàng hoá / Quốc Đại (hệ thống) (10) (Lượt lưu thông:1) (1) (Lượt truy cập:0)

Trình bày các quy định mới nhất về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hoá. Giới thiệu 150 câu hỏi và trả lời các tình huống thường gặp về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

Quản lý rủi ro : = On managing risk / Robert S. Kaplan ... [et al.] ; Nguyễn Ngọc Anh dịch (10) (Lượt lưu thông:8) (1) (Lượt truy cập:0)

Gồm các bài viết về quản lý rủi ro giúp doanh nghiệp tránh các lỗi phổ biến trong quản lý rủi ro, 3 loại rủi ro riêng biệt và điều chỉnh các quy trình quản lý rủi ro, năm bắt sự không chắc chắn như một yếu tố chính của sự đổi mới đột phá, áp dụng những phương pháp để giảm thiểu các mối đe doạ chính trị, nâng cấp khả năng dự báo của tổ chức để đạt được lợi thế cạnh tranh, phát hiện và vô hiệu hoá các cuộc tấn công mạng bắt nguồn từ bên trong công ty

Quản trị logistics và chuỗi cung ứng / TS. Hà Minh Hiếu (10) (Lượt lưu thông:7) (1) (Lượt truy cập:0)

Trình bày tổng quan về quản trị logistics và chuỗi cung ứng; quản trị mua hàng trong logistics và chuỗi cung ứng; quản trị kho hàng và tồn kho; quản trị vận tải trong hoạt động logistics và chuỗi cung ứng; hệ thống thông tin trong quản trị logistics và chuỗi cung ứng; tổ chức kiển soát hiệu quả hoạt động logistics và chuỗi cung ứng

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI