Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt/Giáo trình (Có bản cứng)
Thiết kế tổng mặt bằng và tổ chức công trình xây dựng : Tổ chức xây dựng 2 / PGS, TS. Trịnh Quốc Thắng (8) (Lượt lưu thông:0) (0) (Lượt truy cập:0)

Tổng quan về tổng mặt bằng xây dựng, các chỉ dẫn về thiết kế và tính toán cụ thể các công trình tạm cần thiết phục vụ cho quá trình xây dựng như: Bố trí cần trục, máy và các thiết bị xây dựng trên công trường, tổ chức vận chuyển và thiết kế hệ thống giao thông, kho bãi, nhà tạm, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, hệ thống an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Một số bài toán ứng dụng toán học trong thiết kế tối ưu tổng mặt bằng xây dựng

Giáo trình hệ thống điện công trình / TS. Nguyễn Đức Bắc, ThS. Đồng Xuân Khang (đồng chủ biên) ... [et al.] (150) (Lượt lưu thông:1) (1) (Lượt truy cập:3)

Tổng quan về hệ thống điện công trình, các kiến thức chung về mạch điện xoay chiều, mạch điện ba pha, nguồn điện, hệ thống truyền dẫn, phân phối điện, phụ tải điện, an toàn điện, hệ thống chống sét trong công trình

Hướng dẫn thiết kế mố rỗng bê tông cốt thép : theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017 / TS. Đoàn Tùng, TS. Nguyễn Quốc Bảo (30) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Cung cấp nền tảng, kiến thức về thiết kế mố rỗng bê tông cốt thép theo chuẩn TCVN 1182:2017; giới thiệu về mô hình hóa để tính toán mố rỗng sử dụng phần mềm Midas Civil; trình bày kiểm toán tường trước, tường sau, bản nắp mố và bản đáy, tường cánh mố, cọc; mô hình hóa tường cánh và tổ hợp nội lực tại tường cánh

Khung bê tông cốt thép toàn khối / PGS.TS Lê Bá Huế (chủ biên), TS. Phan Minh Tuấn, TS. Nguyễn Đăng Nguyên (40) (Lượt lưu thông:24) (1) (Lượt truy cập:34)

Đề cập những vấn đề tính toán và cấu tạo kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối chịu các loại tải trọng thông thường, có ví dụ kèm theo, cập nhật các tiêu chuẩn TCVN2737:2023 và TCVN5574:2018

Giáo trình an toàn và sức khỏe lao động trong thi công xây dựng / TS. Trần Quang Dũng, PGS.TS. Hồ Ngọc Khoa (đồng chủ biên) ... [et al.] (200) (Lượt lưu thông:187) (1) (Lượt truy cập:5)

Cung cấp kiến thức về quản lý an toàn và sức khỏe lao động, các giải pháp công nghệ kỹ thuật, giải pháp tổ chức - quản lý kiểm soát rủi ro

Giáo trình quản trị học / TS. Trần Dục Thức (chủ biên) ... [et al.] (10) (Lượt lưu thông:5) (1) (Lượt truy cập:5)

Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị: tổng quan về quản trị, sự phát triển lý thuyết quản trị, môi trường quản trị và các xu hướng thay đổi, hoạch định và thiết lập mục tiêu, hình thành và tổ chức thực hiện chiến lược, lập và ra quyết định quản trị, thiết kế cơ cấu tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, động viên nhân viên, quản trị truyền thông trong tổ chức và kiểm soát

Giáo trình kinh tế thương mại - dịch vụ : dành cho ngành Kinh tế, Logistics và Quản trị Kinh doanh / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.] (10) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:2)

Trình bày bản chất kinh tế của thương mại - dịch vụ trong nền kinh tế thị trường; khái quát về thị trường và thương mại - dịch vụ Việt Nam qua các thời kỳ phát triển; quản lý nhà nước về thương mại - dịch vụ; tổ chức và quản lý hoạt động thương mại của doanh nghiệp sản xuất; quản lý dự trữ sản xuất ở doanh nghiệp...

Giáo trình quản trị logistics : dùng cho ngành Kinh tế, Logistics và Quản trị Kinh doanh / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.] (10) (Lượt lưu thông:4) (1) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những vấn đề chung về logistics; quản trị logistics doanh nghiệp; cơ sở của quản trị logistics; quản trị nhu cầu, dự trữ, kho hàng hoá và dịch vụ giao nhận hàng hoá; quản trị logistics ngược; thiết lập các mối quan hệ kinh tế trong hoạt động logistics; hệ thống thông tin, quản trị dịch vụ khách hàng và những điều cần biết trong quản trị logistics

Giáo trình quản trị hoạt động logistics và thương mại doanh nghiệp / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.] (10) (Lượt lưu thông:6) (1) (Lượt truy cập:0)

Trình bày những vấn đề chung về logistics; quản trị hoạt động logistics doanh nghiệp; hoạt động giao nhận hàng hoá; quản trị hoạt động kho hàng; logistics ngược trong doanh nghiệp; hoạt động cung ứng và quản lý ở doanh nghiệp; nhu cầu và các phương pháp xác định; dự trữ sản xuất ở doanh nghiệp; phân tích hoạt động cung ứng cho sản xuất ở doanh nghiệp; hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp...

Kỹ thuật an toàn và môi trường : Giáo trình dùng cho cán bộ giảng dạy và sinh viên các trường kỹ thuật / TS. Nguyễn Ngọc Kiên (chủ biên), TS. Nguyễn Văn Tình, GS.TS. Trần Văn ... (3) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:0)

Những vấn đề chung về bảo hộ lao động và pháp lệnh bảo hộ lao động; kỹ thuật vệ sinh lao động; kĩ thuật an toàn; an toàn điện; vấn đề phòng chống cháy nổ và phương pháp sản xuất theo hướng thân thiện môi trường

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI