Duyệt theo bộ sưu tập Giáo trình, sách tham khảo Tiếng Việt/Giáo trình (Tất cả)
Giáo trình động cơ đốt trong / TS. Trần Đức Hiếu (50) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:3)

Giới thiệu các kiến thức cơ bản về động cơ đốt trong kiểu pison như: chu trình lí tưởng và chu trình làm việc của động cơ đốt trong, nhiên liệu và hệ thống cung cấp nhiên liệu cho động cơ, tăng áp cho động cơ, chế độ làm việc và đặc tính của động cơ

Giáo trình hệ thống kiểm soát môi trường công trình. Nguyễn Thị Khánh Phương ... [et al.]Tập 2, Chiếu sáng trong công trình và thiết kế thụ động / (100) (Lượt lưu thông:120) (1) (Lượt truy cập:17)

Giới thiệu các phương pháp tính toán và thiết kế chiếu sáng theo các chỉ số đánh giá chiếu sáng tự nhiên "động", các kỹ thuật tích hợp kiểm soát, điều khiển chiếu sáng, các chỉ số đánh giá tầm nhìn trong thiết kế cửa lấy sáng. Hướng dẫn thực hành thiết kế thụ động cho ba thể loại công trình: sử dụng thông gió tự nhiên, sử dụng hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí và sử dụng chế độ hỗn hợp

Nghiên cứu thực nghiệm kết cấu công trình / PGS.TS. Nguyễn Trung Hiếu (20) (Lượt lưu thông:0) (1) (Lượt truy cập:5)

Cung cấp những kiến thức cơ bản về tiến hành nghiên cứu sự làm việc của kết cấu công trình bằng thực nghiệm

Bài tập sức bền vật liệu. Đặng Xuân Hùng (chủ biên) ... [et al.]Tập 2 / (300) (Lượt lưu thông:57) (1) (Lượt truy cập:14)

Trình bày lý thuyết và phần nội dung bài tập tự giải về các bài toán của thanh phẳng chịu lực phức tạp, bài toán ổn định của thanh phẳng chịu nén đúng tâm, bài toán của thanh chịu tải trọng động và về phương pháp tính độ bền kết cấu theo tải trọng giới hạn

Hư hỏng, sửa chữa, gia cường kết cấu công trình : Phần kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá / PGS.TS. Nguyễn Trung Hiếu (130) (Lượt lưu thông:135) (1) (Lượt truy cập:33)

Cung cấp những kiến thức cơ bản về sự hư hỏng của kết cấu công trình, công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng, những nguyên tắc chung về sửa chữa hư hỏng và tính toán gia cường kết cấu

Cơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng chống gió bão / Nguyễn Lê Ninh (200) (Lượt lưu thông:13) (1) (Lượt truy cập:9)

Hệ thống các vấn đề cơ bản nhất liên quan đến gió, tác động gió và thiết kế nhà phòng chống gió bão

Cơ sở tính toán tác động và thiết kế nhà phòng chống động đất / Nguyễn Lê Ninh (chủ biên), Phan Văn Huệ, Võ Mạnh Tùng (200) (Lượt lưu thông:27) (1) (Lượt truy cập:4)

Giới thiệu một số vấn đề trong lĩnh vực phòng chống động đất cho các công trình xây dựng

Động lực học hệ thống cơ điện / PGS.TS. Lưu Đức Thạch (30) (Lượt lưu thông:17) (1) (Lượt truy cập:8)

Giới thiệu về động lực học hệ thống; động lực học hệ cơ học; động lực học mạch điện; động lực học hệ cơ điện và phân tích động lực học hệ cơ điện

Giáo trình máy và thiết bị thi công đất / GVC.TS. Trần Đức Hiếu (25) (Lượt lưu thông:9) (1) (Lượt truy cập:12)

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên lý làm việc, tính toán cơ bản các cơ cấu công tác, kết cấu máy, lựa chọn máy và tổ hợp máy trong công tác thi công đất

Giáo trình văn hóa và kiến trúc / PGS.TS.KTS. Nguyễn Đình Thi, TS.KTS. Nguyễn Tất Thắng (50) (Lượt lưu thông:12) (1) (Lượt truy cập:10)

Cung cấp những kiến thức cơ bản về mối quan hệ biện chứng giữa văn hóa và kiến trúc, sự ra đời và quá trình phát triển của văn hóa và kiến trúc, các giá trị của văn hóa mang lại đối với kiến trúc và ngược lại

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI