Ngày đăng bài: 10/10/2022 10:40
Lượt xem: 2312
Thông báo tạm ngừng phục vụ chiều 11/10/2022

 

Chiều ngày 11/10/2022, Thư viện sẽ tổ chức Đại hội CBVC nên công tác phục vụ bạn đọc tại Phòng đọc mở (tầng 3)  và Phòng giáo trình (tầng 5) sẽ tạm ngừng từ 13h30-17h30. Mọi hoạt động Thư viện sẽ trở lại bình thường vào ngày 12/10/2022.

Thư viện Trường ĐHXDHN

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI