Ngày đăng bài: 27/12/2022 09:40
Lượt xem: 5863
Thông báo tạm ngừng phục vụ

THÔNG BÁO

v/v. Tạm ngừng phục vụ ngày 29/12/2022 

Thư viện trân trọng thông báo,  từ 10h30- 11h30 ngày 29/12/2022, toàn bộ cán bộ Thư viện đi họp và sẽ tạm ngừng phục vụ trong khoảng thời gian này tại Phòng đọc mở và mượn trả sách tại Phòng giáo trình. Các hoạt động online vẫn bình thường.

Trân trọng cảm ơn ./.

Thư viện ĐHXDHN

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI