Ngày đăng bài: 13/10/2018 21:47
Lượt xem: 7114
Hướng dẫn bạn đọc cách lấy lại mật khẩu tài khoản thư viện điện tử
Để lấy lại mật khẩu cho tài khoản thư viện điện tử, bạn đọc thực hiện theo các bước sau:

 

 

1. Yêu cầu gửi thư về địa chỉ email chính thức của Thư viện: Thuvien@huce.du.vn

Nội dung thư ghi rõ Họ tên, mã số sinh viên, lớp và yêu cầu được  trợ giúp lấy lại mật khẩu

2. Đăng nhập vào tài khoản thư viện điện tử cá nhân và tiến hành đổi mật khẩu.

KẾT THÚC

 

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI