Ngày đăng bài: 11/01/2023 15:01
Lượt xem: 199972
Thông báo về việc tạm ngừng phục vụ sáng ngày 12/1/2023

THÔNG BÁO

v/v. Tạm ngừng phục vụ sáng ngày 12/1/2023 

Thư viện trân trọng thông báo, sáng ngày 12/1/2023, toàn bộ cán bộ Thư viện đi họp,  Phòng đọc mở và mượn trả sách tại Phòng giáo trình sẽ tạm ngừng phục vụ đến 2h chiều. 

Các hoạt động online vẫn bình thường.  
Trân trọng cảm ơn ./.

Thư viện ĐHXDHN

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI