TRÌNH ĐƠN NGANG CHÍNH
Ngày đăng bài: 13/03/2023 10:43
Lượt xem: 205639
Thông báo về gói cơ sở dữ liệu điện tử do Nhà xuất bản Xây dựng cung cấp
Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của các giảng viên và sinh viên trong trường, Nhà trường đã kết nối và đưa vào sử dụng gói cơ sở dữ liệu điện tử được cung cấp bởi Nhà xuất bản Xây dựng tới các giảng viên và sinh viên

Thông tin cụ thể trong file đính kèm 

Trân trọng!

Thư viện Trường ĐHXDHN

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI