Ngày đăng bài: 09/02/2023 15:10
Lượt xem: 2584
Thông báo về việc đăng ký tài liệu tham khảo đợt 1/2023
Để tăng cường nguồn tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong Nhà trường. Thư viện gửi tới các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường danh mục tài liệu tham khảo để các đơn vị tham khảo, lựa chọn và đề xuất bổ sung cho Thư viện phục vụ đào tạo.

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI