Ngày đăng bài: 08/06/2022 16:02
Lượt xem: 2716
Thông báo ngừng phục vụ ngày 9/6/2022

 

Trong khoảng thời gian 10h00-11h30 sáng 9/6/2022, toàn thể cán bộ viên chức Thư viện đi họp nên hoạt động phục vụ bạn đọc, các thầy cô và các bạn sinh viên sẽ tạm thời gián đoạn.

Thư viện sẽ trở lại phục vụ bắt đầu từ 1h30 chiều 9/6/2022.

Thư viện Trường ĐHXDHN.

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI