Dòng Nội dung
1
2
3
Chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng đô thị / TS. Hồ Ngọc Hùng

H. : Xây dựng, 2009
168 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:479 (Lượt lưu thông:114) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:22)

4
Cơ sở quy hoạch - kiến trúc : Giáo trình dành cho sinh viên ngoài chuyên ngành quy hoạch - kiến trúc / PGS.TS Phạm Hùng Cường, ThS Trần Quý Dương (Đồng chb)

H : Xây dựng, 2019
232tr. : hình vẽ ; 24cm.


Đầu mục:250 (Lượt lưu thông:894) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:81)

5
Giao thông hành khách công cộng tốc độ cao, sức chở lớn trong phát triển đô thị / PGS.TS. Hồ Ngọc Hùng, ThS. Hồ Thu Phương

Hà Nội : Xây dựng, 2016
111 tr. : ảnh ; 27 cm.


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:17)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI