Dòng Nội dung
1
2
Đánh giá tác động môi trường công trình thủy lợi thủy - thủy điện : Giáo trình / Nguyễn Thượng Bằng, Phạm Chí Thành

H. : Xây dựng, 2017
156tr. : minh họa ; 27cm.

Nghiên cứu các phương pháp đánh giá tác động môi trường, các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi đối với công trình thủy lợi - thủy điện
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
4
Kinh tế thủy lợi / Nguyễn Thượng Bằng, Ngô Tuấn Kiệt, Phan Tuấn Anh

H. : Xây dựng, 2003
168 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:92 (Lượt lưu thông:34) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

5
Máy thủy lực tua bin nước và máy bơm / Hoàng Đình Dũng, Hoàng Văn Tấn,Vũ Hữu Hải,Nguyễn Thượng Bằng

H. : Xây dựng, 2001
234tr. ; 27cm.


Đầu mục:44 (Lượt lưu thông:121) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:28)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI