Dòng Nội dung
1
Nội thất & thiết kế nội thất. Tập 1 / KTS. Phạm Đình Việt (chủ biên)

Hà Nội : Xây dựng, 2018
223 tr. : minh họa màu ; 24 cm.

Cung cấp những vấn đề cơ sở cho việc tổ chức không gian và trang trí nội thất, định nghĩa về Nội thất và Thiết kế Nội thất, tổ chức không gian, sự tương quan giữa kích thước con người và không gian, ánh sáng và mầu sắc, phong thủy trong trang trí nội thất, trình tự thiết kế
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

2
Nội thất & thiết kế nội thất. Tập 2 / TKS. Phạm Đình Việt (chủ biên)

Hà Nội : Xây dựng, 2021
109 tr. : minh họa màu ; 24 cm.

Đề cập những vấn đề có tính chuyên sâu trong trang trí nội thất cho các thể loại công trình như nhà ở, nhà công cộng, nhà sản xuất và một số thể loại khác như trang trí cho các sự kiện, phòng trưng bày
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Sáng tạo hình tượng trong kiến trúc / GS.TS.KTS. Phạm Đình Việt, ThS.Gv. Nguyễn Thị Liễu

Hà Nội : Xây dựng, 2021
116 tr. : minh họa màu ; 24 cm.

Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn làm tiền đề trong suy nghĩ, sáng tạo của sinh viên và các Kiến trúc sư khi sáng tác và phân tích sự chuyển tải hình tượng từ thiên nhiên, văn hóa, lịch sử vào công trình một cách hợp lý
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI