Dòng Nội dung
1
Địa kỹ thuật thực hành / Trần Thanh Giám ( chủ biên ); Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Ngọc Bích

Hà Nội. : Xây dựng, 1999
160 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:85 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
2
Khoáng vật và thạch học công trình / Trần Thanh Giám

Hà Nội : Xây dựng, 2001
204 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:260 (Lượt lưu thông:94) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:31)

3
Tính toán thiết kế công trình ngầm / Trần Thanh Giám, Tạ Tiến Đạt

Hà Nội : Xây dựng, 2002
367 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:300 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI