Dòng Nội dung
1
Giáo trình mô phỏng mạng lưới cấp nước bằng phần mềm EPANET / PGS.TS. Dương Thanh Lượng

Hà Nội : Xây dựng, 2008
201 tr. : minh họa ; 27 cm.

Giới thiệu về phần mềm Epanet; hướng dẫn thực hành nhanh phần mềm Epanet để thực hiện phép phân tích thuỷ lực và chất lượng nước trong một mạng lưới cấp nước; cách Epanet mô hình hoá các đối tượng vật lý tạo thành hệ thống phân phối nước cũng như các thông số của nó; các tính chất chủ yếu của không gian làm việc của Epanet...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI