Dòng Nội dung
1
Định mức trong xây dựng / Bùi Văn Yêm, Nguyễn Văn Chọn

H. : Trường Đại học Xây dựng, 1991
150 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
4
5
Kinh tế đầu tư xây dựng / GS.TSKH. Nguyễn Văn Chọn

Hà nội : Xây dựng, 2003
564 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:153 (Lượt lưu thông:487) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:150)


Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI