Dòng Nội dung
1
2
3
4
Giáo trình marketing của doanh nghiệp xây dựng / GS.TS Nguyễn Đăng Hạc

H. : Xây dựng, 2016
27tr. ; 237cm.

Xây dựng phương pháp quản lý hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng. Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhận thầu trên thị trường vùng và thị trường ngành. Phân tích những đặc điểm của sản phẩm xây dựng và thị trường xây dựng.
Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:504) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:48)

5
Hạch toán kế toán trong xây dựng : Giáo trình / PGS.TS. Nguyễn Đăng Hạc (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2001
393 tr. : bảng ; 27 cm.

Lý thuyết và nội dung hạch toán kế toán doanh nghiệp nói chung và hạch toán kế toán doanh nghiệp xây dựng nói riêng: hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán, kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ, kế toán tiền lương, tài sản cố định v.v..
Đầu mục:131 (Lượt lưu thông:278) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:40)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI