Dòng Nội dung
1
2
3
Giao thông hành khách công cộng tốc độ cao, sức chở lớn trong phát triển đô thị / PGS.TS. Hồ Ngọc Hùng, ThS. Hồ Thu Phương

Hà Nội : Xây dựng, 2016
111 tr. : ảnh ; 27 cm.


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:17)

4
Giao thông trong quy hoạch đô thị / TS. Hồ Ngọc Hùng

H. : Khoa học và kỹ thuật, 2009
196 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:462 (Lượt lưu thông:173) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

5
Hướng dẫn thiết kế quy hoạch giao thông khu dân cư đô thị / Nguyễn Thị Thanh Mai...[et.al]

Hà Nội : Xây dựng, 2019
56tr. : bản vẽ ; 30cm.


Đầu mục:40 (Lượt lưu thông:96) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI