Dòng Nội dung
1
2
Đánh giá tác động môi trường công trình thủy lợi thủy - thủy điện : Giáo trình / Nguyễn Thượng Bằng, Phạm Chí Thành

H. : Xây dựng, 2017
156tr. : minh họa ; 27cm.

Nghiên cứu các phương pháp đánh giá tác động môi trường, các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi đối với công trình thủy lợi - thủy điện
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
Giáo trình quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi /. Tập 2 / PGS.TS. Phạm Ngọc Hải ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2007
229 tr. ; minh họa, 27 cm. :

Trình bày các biện pháp thuỷ lợi ở những vùng đặc trưng như: vùng đồi núi, vùng đất mặn, vùng ảnh hưởng thuỷ triều, vùng úng và sử dụng nước thải để tưới ruộng
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

4
5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI