Dòng Nội dung
1
Bản đồ Giao thông Việt Nam (2016)/ CTy TNHH Phát triển CSDL GIS và Thành lập bản đồ

NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2016Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:8)

2
Giao thông hành khách công cộng tốc độ cao, sức chở lớn trong phát triển đô thị / PGS.TS. Hồ Ngọc Hùng, ThS. Hồ Thu Phương

Hà Nội : Xây dựng, 2016
111 tr. : ảnh ; 27 cm.


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:17)

3
Hướng dẫn thiết kế quy hoạch giao thông khu dân cư đô thị / Nguyễn Thị Thanh Mai...[et.al]

Hà Nội : Xây dựng, 2019
56tr. : bản vẽ ; 30cm.


Đầu mục:40 (Lượt lưu thông:89) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI