Dòng Nội dung
1
Công tác lắp ghép và xây gạch đá / Võ Quốc Bảo, Nguyễn Đình Thám, Lương Tuấn Anh

Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1997
175 tr. ; cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:25)

2
Công tác lắp ghép và xây gạch đá : Giáo trình dùng cho sinh viện đại học ngành xây dựng / Th.s Võ Quốc Bảo, TS. Nguyễn Đình Thám, Ks Lương Tuấn Anh

H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002
175 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:242 (Lượt lưu thông:479) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:25)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI