Dòng Nội dung
1
2
Nội thất & thiết kế nội thất. Tập 1 / KTS. Phạm Đình Việt (chủ biên)

Hà Nội : Xây dựng, 2018
223 tr. : minh họa màu ; 24 cm.

Cung cấp những vấn đề cơ sở cho việc tổ chức không gian và trang trí nội thất, định nghĩa về Nội thất và Thiết kế Nội thất, tổ chức không gian, sự tương quan giữa kích thước con người và không gian, ánh sáng và mầu sắc, phong thủy trong trang trí nội thất, trình tự thiết kế
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
Nội thất & thiết kế nội thất. Tập 2 / TKS. Phạm Đình Việt (chủ biên)

Hà Nội : Xây dựng, 2021
109 tr. : minh họa màu ; 24 cm.

Đề cập những vấn đề có tính chuyên sâu trong trang trí nội thất cho các thể loại công trình như nhà ở, nhà công cộng, nhà sản xuất và một số thể loại khác như trang trí cho các sự kiện, phòng trưng bày
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Nội thất: Chuyên đề của báo kinh tế và đô thị Cơ quan của UBND TP Hà Nội / Báo Kinh tế và Đô thị

H. : ĐHXD
tr. ; 30 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:15 (Lượt truy cập:79)

5
Thiết kế nội thất / Francis D.K Ching, Van Nostrand Reinhold; Người dịch: Thái Hoàng, Văn Đoàn, Nguyễn Thanh Nguyên; Hiệu đính Nguyễn Kim Chi

H. : Xây dựng, 1996
297tr. : minh họa ; 21cm.


Đầu mục:66 (Lượt lưu thông:221) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:54)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI