Dòng Nội dung
1
Đánh giá tác động môi trường công trình thủy lợi thủy - thủy điện : Giáo trình / Nguyễn Thượng Bằng, Phạm Chí Thành

H. : Xây dựng, 2017
156tr. : minh họa ; 27cm.

Nghiên cứu các phương pháp đánh giá tác động môi trường, các biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi đối với công trình thủy lợi - thủy điện
Đầu mục:50 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

2
3
4
Hướng dẫn đồ án môn học thủy năng / Vũ Hữu Hải, Nguyễn Thượng Bằng

Hà Nội : xây dựng, 2000
55 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:83 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:3 (Lượt truy cập:11)

5
Kinh tế thủy lợi / Nguyễn Thượng Bằng, Ngô Tuấn Kiệt, Phan Tuấn Anh

H. : Xây dựng, 2003
168 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:92 (Lượt lưu thông:34) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI