Dòng Nội dung
1
Bài tập hình học họa hình / PGS, PTS. Hoàng Văn Thân ( chủ biên ); PGS, PTS. Đoàn Như Kim, PGS. Dương Tiến Thọ

H. : Khoa học kỹ thuật, 1996
156 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:42 (Lượt lưu thông:177) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:200)

2
hình học họa hình / Hoàng Văn Thân ( chủ biên ), Đoàn Như Kim, Dương Tiến Thọ

Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 2005
328 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:26 (Lượt lưu thông:130) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:19)
3
4
Hình học họa hình. Tập 1, Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc. Phương pháp hình chiếu trục đo / Nguyễn Đình Điện ( chủ biên ), Đỗ Mạnh Môn

Hà Nội : Giáo dục, 1999
188 tr. ; 27cm.

Trình bày những kiến thức cơ bản và các bài toán về phương pháp 2 hình thẳng góc - Phương pháp hình chiếu trục đo như: Điểm, đường thẳng, mặt phẳng, các phép biến đổi hình chiếu, đường và mặt, các loại hình chiếu trục đo thường dùng.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:27) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:113)

5
Hình học họa hình. Tập 1, Phương pháp hai hình chiếu thẳng góc. Phương pháp hình chiếu trục đo Nguyễn Đình Điện ( chủ biên ); Đỗ Mạnh Môn

Hà Nội : Giáo dục, 2003
187 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:22 (Lượt lưu thông:94) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:113)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI