Dòng Nội dung
1
2
Bài tập toán cao cấp /. Tập1, Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí ( chủ biên); Tạ văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.

H. : Giáo dục, 2002
388 tr. ; 20 cm.


Đầu mục:55 (Lượt lưu thông:69) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)

3
Cơ học kết cấu /. Tập 1, Hệ tĩnh định / Lều Thọ Trình.

Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2002
191 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:71 (Lượt lưu thông:371) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:508)

4
Hình học : Giáo trình và 400 bài tập có lời giải /. Tập 7 / Jean - Marie Monier; Người dịch: Nguyễn Chi; Hiệu đính: Đoàn Quỳnh.

H. : Giáo dục, 2006
506 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:101 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:10)

5
Hướng dẫn giải bài tập hình học họa hình / Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng (chủ biên)

Hà Nội : Xây dựng, 2004
264 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:81 (Lượt lưu thông:310) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:45)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI