Dòng Nội dung
1
254 bài tập trắc địa theo phương pháp luận / PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

Hà Nội, 2024
392 tr. : minh họa

Nội dung tài liệu gồm có: 254 bài tập trắc địa theo phương pháp tự luận có hướng dẫn cách giải; bài tập lớn trắc địa; một số đề thi trắc địa


2
510 bài tập trắc địa theo phương pháp trắc nghiệm khách quan / PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

Hà Nội, 2022
343 tr. : minh họa ;

Gồm có 510 bài tập trắc địa theo phương pháp trắc nghiệm khách quan, cuối mỗi chương đều có đáp số của các bài tập
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng / PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

Hà Nội, 2024
48 tr. : minh họa

Công tác trắc địa, công tác thi công, biến dạng công trình là ba yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng.Vậy độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng là bao nhiêu sẽ là tối ưu nhất đối với công trình xây dựng ? Nó sẽ được xác định như thế nào? Tài liệu này sẽ giải quyết các câu hỏi đó


4
Đo đạc / PGS, TS. Phạm Văn Chuyên

Hà Nội : Xây dựng, 2001
185 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:101 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)

5
Đo đạc bản đồ / PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

Hà Nội, 2024
116 tr. : minh họa

Nội dung tài liệu gồm có: bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bình đồ địa hình, mặt cắt địa hình, trắc địa ảnh. Những vấn đề này cần thiết cho tất cả các giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công và sử dụng công trìnhCopyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI