Dòng Nội dung
1
Đo đạc / PGS, TS. Phạm Văn Chuyên

Hà Nội : Xây dựng, 2001
185 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:101 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Hướng dẫn thực hành trắc địa đại cương/ PGS. TS. Phạm Văn Chuyên

H. : Xây dựng, 2005
128 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:137 (Lượt lưu thông:490) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:46)

3
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa / PGS. TS. Phạm Văn Chuyên

H. : Xây dựng, 2003
173 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:341 (Lượt lưu thông:709) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

4
5
Sổ tay trắc địa công trình : Dùng cho kỹ sư các ngành xây dựng cơ bản / Phạm Văn Chuyên, Lê Văn Hưng, Phan Khang.

H. : Xây dựng, 2006
266 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:27 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI