Dòng Nội dung
1
Bài tập sức bền vật liệu. Tập 1 / Chu Thanh Bình (chủ biên) ... [et al.]

Hà Nội : Xây dựng, 2019
162 tr. : minh họa ; 27 cm.

Trình bày về bài toán phẳng của thanh và các phương pháp vẽ biểu đồ ứng lực; các trường hợp chịu lực cơ bản của thanh: thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, thanh tròn chịu xoắn thuần tý, dầm chịu uống ngang phẳng; các vấn đề về trạng thái ứng suất tại một điểm và các thuyết bền; các đặc trưng hình học của mặt cắt ngang
Đầu mục:600 (Lượt lưu thông:714) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:275)

2
Cơ học công trình : Giáo trình / Trần Minh Tú (chủ biên), Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Thùy Dương

H. : Xây dựng, 2019
202tr. : minh họa ; 27cm.

Giáo trình cung cấp những khái niệm, kiến thức cần thiết nhất để tính toán độ bền, độ cứng của các bộ phận công trình trong các trường hợp chịu lực phổ biến, hay gặp trong thực tế như: kéo, nén, xoắn, uốn.
Đầu mục:300 (Lượt lưu thông:273) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:55)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI