Dòng Nội dung
1
Chương trình phân tích kết cấu công trình STAP / PGS.TS Đỗ Văn Đệ (chủ biên), KS. Vũ Quốc Hưng, KS Hoàng Văn Thắng

H. : Xây dựng, 2006
244tr. ; 27cm.


Đầu mục:28 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access : Giáo trình / PGS.TS.GVCC Nguyễn Văn Nghiễm (chủ biên), KS. Lê Thị Hoàng Anh

H. : Xây dựng, 2013
323tr. ; 24cm.


Đầu mục:49 (Lượt lưu thông:53) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

3
Tin học ứng dụng trong tính toán kết cấu công trình / Đặng Tỉnh, Nguyễn Huy Thịnh

H. : Xây dựng, 1999
100tr. ; 27cm.


Đầu mục:41 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI