Dòng Nội dung
1
Cấp nước /. Tập 2, Xử lý nước thải thiên nhiên cấp cho sinh hoạt và công nghiệp / TS. Trịnh Xuân Lai.

Hà Nội. : Khoa học kỹ thuật, 2002
596 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:57 (Lượt lưu thông:179) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cấp nước và vệ sinh nông thôn / GS, TS. Trần Hiếu Nhuệ (chủ biên );...[et.al.]

Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2001
379 tr. ; 27 cm.

Tài liệu phục vụ giảng dạy, đào tạo các cán bộ thiết kế xây dựng, cung cấp số liệu, thông tin phục vụ thiết kế, bảo dưỡng các công trình, triển khai thực hiện các dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn
Đầu mục:136 (Lượt lưu thông:92) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:16)

3
4
Giáo trình cấp nước / Nguyễn Thị Nga (dịch), Nguyễn Huy Côn (hiệu đính)

H. : Xây dựng, 2000
220 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
5
Giáo trình cấp nước / Nguyễn Thị Nga dịch

H. : xây dựng, 2000
220tr. ; 27cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI