Dòng Nội dung
1
2
Cấp thoát nước trong tòa nhà / TS. Trần Tuấn Kiệt, Th.S. Trần Minh Anh

Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
271 tr. : minh họa ; 27 cm.

Giới thiệu một cách hệ thống các kiến thức chuyên môn về cấp thoát nước bên trong nhà; hệ thống thoát nước mưa trên mái; hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống cấp nước nóng; hệ thống cấp thoát nước bể bơi; hệ thống cấp thoát nước cho công trình cao tầng; hệ thống cấp thoát nước cho công trình trang trí; nghiệm thu, xây dựng và quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước trong nhà
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
4
5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI