Dòng Nội dung
1
2
3
Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn / Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp - Bộ Tài chính biên soạn ; Nguyễn Thị Kim Thư biên tập

Hà Nội : Tài chính, 2021
400 tr. ; 24 cm.

Trình bày chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn
Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc lập kế hoạch và quản lý môi trường : Sách chuyên khảo / GS.TS Đặng Kim chi... [et al.]

H. : Nông nghiệp, 2011
542 tr. : minh họa ; 24 cm.

Tổng hợp các công trình nghiên cứu, thực tiễn về lập kế hoạch và quản lý môi trường
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

5
Để hôm nay trở thành kiệt tác : Bí quyết thành công nằm trong chính kế hoạch hằng ngày của bạn / John C. Maxwell; Người dịch: Trần Mạnh Hà

H. : Lao động - Xã hội, 2013
177tr. ; 21cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI