Dòng Nội dung
1
Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng / PGS.TS Đinh Đăng Quang (chủ biên), Th.S Vũ Thị Hương Quỳnh, Th.S Lê Hoài Nam

H. : Xây dựng, 2016
306tr. ; 24cm.


Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:295) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:93)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI