Dòng Nội dung
1
Giáo trình kinh tế và tổ chức quản lý sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng / TS. Đỗ Tất Lượng (chủ biên)...[et al.]

H. : Xây dựng, 2013
286tr. ; 27cm.


Đầu mục:148 (Lượt lưu thông:150) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:53)

2
Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng / PGS.TS Đinh Đăng Quang (chủ biên), Th.S Vũ Thị Hương Quỳnh, Th.S Lê Hoài Nam

H. : Xây dựng, 2016
306tr. ; 24cm.


Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:334) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:95)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI