Dòng Nội dung
1
Bài tập sức bền vật liệu / Nguyễn Xuân Lựu (chủ biên)... [et al.]

H. : Giao thông Vận tải, 2000
320tr. : minh họa ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập sức bền vật liệu / Nguyễn Y Tô (chủ biên)

H. : Khoa học và Kỹ thuật, 1996
75tr. : Minh họa ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:127)
3
Bài tập sức bền vật liệu / Vũ Đình Lai (chủ biên)

H. : Xây dựng, 2008
492tr. : Minh họa ; 27cm.


Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:94) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cơ học công trình : Giáo trình / Trần Minh Tú (chủ biên), Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Thùy Dương

H. : Xây dựng, 2019
202tr. : minh họa ; 27cm.

Giáo trình cung cấp những khái niệm, kiến thức cần thiết nhất để tính toán độ bền, độ cứng của các bộ phận công trình trong các trường hợp chịu lực phổ biến, hay gặp trong thực tế như: kéo, nén, xoắn, uốn.
Đầu mục:300 (Lượt lưu thông:196) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:52)

5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI