Dòng Nội dung
1
Giao thông hành khách công cộng tốc độ cao, sức chở lớn trong phát triển đô thị / PGS.TS. Hồ Ngọc Hùng, ThS. Hồ Thu Phương

Hà Nội : Xây dựng, 2016
111 tr. : ảnh ; 27 cm.


Đầu mục:30 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:17)

2
Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị / PGS.TS Hồ Ngọc Hùng, TS. Tống Ngọc Tú, Th.S Hồ Thu Phương

H. : Xây dựng, 2016
187tr. ; 27cm.


Đầu mục:300 (Lượt lưu thông:145) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:55)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI