Dòng Nội dung
1
Giáo trình cơ sở kiến trúc / Nguyễn Bá Minh ... [et al.]

Hà Nội : Xây Dựng, 2013
92 tr. : minh họa ; 21 cm.

Trình bày khái niệm về kiến trúc, các phương tiện vẽ, đường, nét, chữ, số và các tỉ lệ trong bản vẽ, bản vẽ kiến trúc và các bộ phận chủ yếu của công trình kiến trúc. Giới thiệu trình tự thực hiện một bản vẽ, các giai đoạn thiết kế kiến trúc, bóng trong công trình kiến trúc; một số bút pháp diễn hoạ kiến trúc, vẽ phối cảnh và làm mô hình kiến trúc; phương pháp phác hoạ ý đồ kiến trúc và trình bày đồ án kiến trúc
Đầu mục:80 (Lượt lưu thông:243) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:66)

2
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới /. Tập 1, Từ xã hội nguyên thủy đến thế kỷ XVIII / PGS.KTS. Đặng Thái Hoàng... [el al.].

H., Xây dựng, 2006 :
307 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:143 (Lượt lưu thông:501) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:18)

3
Giáo trình lịch sử nghệ thuật /. Tập I / PGS. KTS. Đặng Thái Hoàng, ... [et. al.].

H. : Xây dựng, 2006
298 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:220 (Lượt lưu thông:352) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:65)

4
Giáo trình lịch sử nghệ thuật /. Tập II, Từ chủ nghĩa ấn tượng đến cuối thế kỷ XX / PGS. KTS. Đặng Thái Hoàng, ... [et. al.].

H. : Xây dựng, 2007
258 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:265 (Lượt lưu thông:208) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:41)

5
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI