Dòng Nội dung
1
Giáo trình chuyên đề lý thuyết kiến trúc / PGS.TS Nguyễn Đình Thi (chủ biên)... [et al.]

H. : Xây dựng, 2017
396tr. : minh họa ; 27cm.

Cuốn sách cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng hợp về lịch sử, lý luận và văn hóa kiến trúc nói chung từ đô thị đến nông thôn.
Đầu mục:150 (Lượt lưu thông:136) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:69)

2
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới / Nguyễn Sỹ Quế... [et al.]

H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
220tr. ; 27cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới /. Tập 2, Thế kỷ XIX - Thế kỷ XX / PGS.KTS. Đặng Thái Hoàng... [el al.],.

H. : Xây dựng, 2006
344 tr. ; 27cm.


Đầu mục:153 (Lượt lưu thông:335) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

4
Giáo trình Lịch sử kiến trúc thế giới : Tập 2: Thế kỷ XIX - Thế kỷ XX / Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh chủ biên và những người khác

Hà Nội : Xây dựng, 2012
344 tr. ; 27 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:12)

5
Giáo trình lịch sử nghệ thuật /. Tập I / PGS. KTS. Đặng Thái Hoàng, ... [et. al.].

H. : Xây dựng, 2006
298 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:220 (Lượt lưu thông:352) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:65)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI