Dòng Nội dung
1
Cơ học công trình : Giáo trình / Trần Minh Tú (chủ biên), Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Thùy Dương

H. : Xây dựng, 2019
202tr. : minh họa ; 27cm.

Giáo trình cung cấp những khái niệm, kiến thức cần thiết nhất để tính toán độ bền, độ cứng của các bộ phận công trình trong các trường hợp chịu lực phổ biến, hay gặp trong thực tế như: kéo, nén, xoắn, uốn.
Đầu mục:300 (Lượt lưu thông:196) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:52)

Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI